Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Nadzwyczajne Walne Zebranie członków Miejskiego Klubu Sportowego „Szydłowianka” w celu zatwierdzenia statutu. Zebranie odbędzie się 8 czerwca 2018 o godz. 17:00 (drugi termin 17:30) w sali konferencyjnej szydłowieckiego Starostwa.